Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę asortymentu niezbędnego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: ocds-148610-488e1c4d-140c-11ee-9aa3-96d3b4440790
  • Adres www strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl
  • Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-488e1c4d-140c-11ee-9aa3-96d3b4440790