Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu