Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników do badań hemostazy oraz odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu