Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu