Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu