Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu