Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych oraz testów paskowych do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu