Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę magnetyzerów oraz dostawę wraz z montażem opraw LED z systemem DALI w istniejącym budynku J Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu