Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu