Sprzedaż i dostawa zestawu urządzeń do Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  • ID postępowania: a24cc45e-63e9-4ed5-8457-8a576f7562b7
  • Adres www strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  • Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a24cc45e-63e9-4ed5-8457-8a576f7562b7