Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników do badań diagnostycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu