Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego oraz części wymiennych eksploatacyjnych do aparatów dla potrzeb Stacji Dializ Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu