Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę naczyń jednorazowych i opakowań do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu