Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę jednorazowych fartuchów chirurgicznych i sterylnych zestawów do USG dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu