Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę lampy RTG do jednopłaszczyznowego aparatu RTG do angiografii cyfrowej oraz zestawu głowic do aparatu USG do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu