Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na dzierżawę urządzenia sterującego do hipotermii leczniczej wraz z dostawa kompatybilnego jednorazowego systemu chłodzenia do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu