Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę produktu leczniczego ustekinumabum roztwór do wstrzykiwań do Programu Lekowego: Leczenie biologiczne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu