Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu