Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na  sprzedaż i dostawę tonerów i tuszy do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu