Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę sterylnych opatrunków jednorazowych w celu utworzenia hemostazy w miejscu wkłucia przy hemodializie dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu