Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na Wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu