Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę asortymentu elektrycznego, hydraulicznego, malarskiego, ślusarsko - stolarskiego oraz płytkarskiego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu