Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł na wykonywanie testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i pomocniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu