Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej posadowienia kontenerowego tomografu komputerowego połączonego z segmentem F Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu