Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na bezgotówkowy zakup paliw płynnych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu