Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu