Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na Sprzedaż i dostawę asortymentu elektrycznego, malarskiego, ślusarsko-stolarskiego, płytkarskiego oraz hydraulicznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, SzP.ZP.271.20.2023