Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu