Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na sprzedaż i dostawę medycznej witryny chłodniczej do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu