Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł. na sprzedaż i dostawę jednorazowych masek chirurgicznych oraz jednorazowych fartuchów izolacyjnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu