Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 zł na sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu