Elektromiografia EMG to badanie, która umożliwia ocenę funkcjonowania układu mięśniowego oraz obwodowego układu nerwowego. Jest ono jednym z podstawowych powszechnie wykorzystywanych badań w diagnostyce chorób mięśniowo-nerwowych. Pozwala monitorować przebieg schorzeń, precyzyjnie określić ich lokalizację i ocenić dynamikę procesu chorobowego.

Jak wygląda badanie EMG?
Badanie EMG wykonuje się w pozycji leżącej za pomocą specjalnej aparatury, zwanej elektromiografem. Dzięki temu urządzeniu rejestruje się przewodnictwo w nerwach obwodowych za pomocą charakterystycznych cienkich elektrod igłowych wprowadzanych w mięśnie. Badanie wykonuje się w spoczynku, a także podczas pracy mięśnia. Jego całkowity czas zależy więc zarówno od zakresu, jak również współpracy pacjenta z osobą wykonującą badanie. Z reguły wynosi on ok. 15 – 20 minut. Niekiedy pacjenci obawiają się, iż jest to bolesne doświadczenie. Na pewno samo wbijanie elektrod oraz skurcze mięśni mogą powodować lekki dyskomfort. Należy tutaj zaznaczyć, iż próg odczuwania bólu jest indywidualny dla każdego człowieka. Niestety bardzo często badanie elektromiograficzne jest jedyną metodą, która pozwala zlokalizować zmiany patologiczne i wprowadzić odpowiednie leczenie. Po zakończonym badaniu pacjent bezpośrednio uzyskuje wynik lub jest on przekazywany do lekarza kierującego i może wrócić do codziennej aktywności fizycznej.

Jak przygotować się do badania?

 • W dniu badania pacjent normalnie spożywa posiłek.
 • Na badanie należy przyjść wypoczętym i rozluźnionym.
 • Przed badaniem należy dokładnie umyć badaną część ciała.
 • Nie należy natłuszczać obszaru, który zostanie poddany badaniu.
 • Przed badaniem należy zdjąć ewentualne metalowe ozdoby.
 • Skóra powinna być ponadto ciepła, dotyczy okresu zimowego.
 • Należy poinformować o występujących chorobach oraz aktualnie przyjmowanych lekach, w tym przeciwkrzepliwych.
 • Pacjenci z miastenią w dniu badania nie powinny zażywać leków, które przeciwdziałają chorobie, jeżeli ich stan na to pozwala.
 • Podczas badania poinformować o nagłych dolegliwościach.

Wskazania i przeciwwskazania do EMG
EMG jest wykorzystywane w diagnostyce chorób, m.in.:

 • zespoły cieśni;
 • podejrzenie tężyczki;
 • ocena stanu mięśni;
 • zaniki mięśni o nieznanej przyczynie;
 • choroby złącza nerwowo-mięśniowego;

Przeciwwskazania:

 • Wszczepiony rozrusznik serca, sztuczne zastawki i inne elementy metalowe.
 • Ciąża.
 • Pacjenci zażywający doustne antykoagulanty (np. acenokumarol) powinni pod kontrolą i za zgodą lekarza prowadzącego na 3 dni przed badaniem przejść na stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej.