Zaćma - U kogo może wystąpić i jakie są jej główne objawy?