Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Mielcu informuje, że z powodu w sytuacji epidemiologicznej, od 6 października 2020 wstrzymuje się w placówce PRZYJĘCIA PLANOWE na wszystkich oddziałach szpitala oraz w poradniach specjalistycznych.