Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu informuje, że piątek 25 marca 2022 roku jest dniem wolnym od pracy (za dzień 01.01.2022).

W związku z powyższym wszystkie oddziały szpitalne, pracownie oraz przychodnie pracować będą w trybie przewidzianym dla dni wolnych od pracy.