Szpital Specjalistyczny w Mielcu dziękuje serdecznie za okazane wsparcie:

Firmie PZL Mielec, Fundacji "Serce" z Kolbuszowej, firmie GUMOTIV, TOP SERVIS Mirosław Bąk z Chorzelowa, firmie First Company, firmie Eldan, restauracjom: Doner Kebab, Piccola Italia Emanuele Memmola, Atena, Manuka oraz wszystkim nieformalnym grupom, które zawiązały się, by zbierać datki na zakup maseczek, gogli i rękawiczek oraz innego potrzebnego asortymentu.

To gesty, które zapiszą się w pamięci miasta. Doceniamy je!