Zmiany na oddziale opieki świąteczno-nocnej oraz warta ponad 14 milionów złotych modernizacja bloku operacyjnego – to najważniejsze plany inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na 2018 rok.

Rok 2018 będzie czasem realizacji projektu „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020.

Dzięki środkom pozyskanym z RPO w szpitalu wykonana ma zostać przebudowa i rozbudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W obecnym segmencie „I” przewiduje się połączenie kilku istniejących pomieszczeń w jedną, większą salę pooperacyjną; w segmencie „H” natomiast – powstanie nowego oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mieszczącego łącznie 12 łóżek. W ramach rozbudowy w szpitalu ma powstać również blok operacyjny w nowym segmencie „ I’ ”. Będzie on rozszerzeniem istniejącego bloku operacyjnego – powiększonym o parter z dodatkowymi trzema salami operacyjnymi. W szpitalu pojawi się również 167 sztuk nowego sprzętu medycznego oraz sieć Wi-Fi, która zapewni sprawne działanie urządzeń medycznych i poprawi komunikację pomiędzy szpitalnymi oddziałami.

Całkowity koszt projektu to 14 085 740,54 zł. Dofinansowanie uzyskane z RPO WP wynosi 9 892 962,33 zł, natomiast brakującą kwotę blisko 5 milionów złotych na realizację zadania zabezpieczyło dla szpitala Starostwo Powiatowe w Mielcu. – Trwa postępowanie przetargowe służące wyłonieniu wykonawców zadania – mówi Leszek Kwaśniewski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Jak dodaje, ważnym zadaniem realizowanym przez szpital będzie teżprzebudowa oddziału opieki świąteczno-nocnej. Również i to zadanie wesprze samorząd Powiatu Mieleckiego – kwotą miliona złotych, która została już zabezpieczona w budżecie powiatu na rok 2018.