W Szpitalu Powiatowym w Mielcu trwają dwie ważne inwestycje – przebudowa segmentu C oraz modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obie gotowe będą jesienią bieżącego roku.

 Remontowany segment C wykorzystywany ma być dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Wykonawca wymienił już posadzki, okładziny ścienne i powłoki malarskie, a także wykonał ściany działowe i podwieszane sufity. Teraz zajmie się instalacją gazów medycznych wraz z punktami ich poborów i sygnalizacją awaryjną oraz montażem wyposażenia sanitarnego. Obiekt, zgodnie z umową, ma być oddany do użytku najpóźniej do 9 listopada.

 Wcześniej, bo do końca września, zakończą się prace w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie trwa tam budowa nowego, wygodniejszego dla pacjentów wejścia głównego. Kolejnym etapem inwestycji będzie również doposażenie oddziału w aparaturę. Na SOR-ze pojawią się m.in. nowe aparaty USG, RTG i EKG; respiratory; defibrylatory; aparaty do znieczulenia; a także meble medyczne tj. wózki do transportu pacjentów; łóżka wielofunkcyjne; stół zabiegowo-operacyjny czy lampa operacyjna.

 - Zakupiony sprzęt medyczny podniesie jakość udzielanych świadczeń i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Realizacja projektu służyć będzie również dostosowaniu naszego oddziału do obowiązujących przepisów, w tym m.in. tych dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnością  – mówi Leszek Kwaśniewski, dyrektor mieleckiego szpitala.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wynieść ma łącznie 2 250 000 zł, z czego dofinansowanie obejmie kwotę przeszło 1,9 miliona zł.