Już w przyszłym tygodniu rusza remont pracowni rezonansu magnetycznego w mieleckim szpitalu. Na czas prowadzonych prac pacjenci będą korzystać z mobilnego rezonansu.

 Mobilna pracownia zainstalowana została na platformie samochodowej w pobliżu wejścia do pawilonu F – a więc części szpitala, w której znajduje się pracownia stała. Badania w mobilnym rezonansie wykonywane będą na takich samych zasadach i w takich samych godzinach, jak miało to miejsce w punkcie stacjonarnym.

Remont pracowni rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. Podstawowym zadaniem wykonawcy będzie usunięcie ze szpitala dotychczasowego rezonansu magnetycznego i zainstalowanie nowego. Realizacji tego zadania towarzyszyć będzie odświeżenie wnętrz całej pracowni. Prace potrwać mają najpóźniej do końca września – do tej pory pacjenci korzystać będą z usług mobilnej pracowni rezonansu magnetycznego.