Na stronie internetowej szpitala dostępna jest anonimowa ankieta dotycząca ogólnej oceny placówki i świadczonych przez nią usług. – Każdy głos pacjenta jest dla nas cenną wskazówką – mówi Leszek Kwaśniewski, dyrektor mieleckiego szpitala.

 Pierwsza część ankiety dotyczy ogólnej oceny Szpitala im. Edmunda Biernackiego w Mielcu – pacjent zaznacza w niej oddział, na którym przebywał, wskazuje swój wiek i czynnik, który sprawił, że skorzystał właśnie z mieleckiej lecznicy. 

Kolejnym krokiem jest ocena m.in. opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, wyżywienia, warunków higieniczno-sanitarnych, a także poczucia bezpieczeństwa na terenie szpitala. Pacjenci mogą określić poszczególne kwestie jako bardzo dobre, przeciętne bądź złe. – By reagować na sugestie pacjentów w sposób jak najlepszy i najdokładniejszy, pytania zawarte w ankiecie skonstruowane są dość szczegółowo. Prosimy więc pacjentów choćby o ich ocenę dostępności personelu w ciągu pór dnia i nocy, jak również – na przykład – o poziom urozmaicenia posiłków, ich temperaturę i wielkość porcji – zaznacza dyrektor Leszek Kwaśniewski. Jak dodaje, nadesłane przez pacjentów ankiety są sukcesywnie czytane, a wnioski z nich stanowią dla dyrekcji podstawę do wprowadzania korzystnych zmian. 

Ankiety dostępne są na stronie internetowej: http://szpital.mielec.pl/index.php/dla-pacjenta/ankieta-zadowolenia-pacjenta, jak również na poszczególnych oddziałach szpitala – w wersji papierowej. – Zachęcamy Państwa do dzielenia się z swoimi opiniami i wrażeniami z pobytu w mieleckim szpitalu – mówi dyrektor.