Szpital Powiatowy w Mielcu informuje o akcji informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu podejmowanej w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstwa.

Akcja realizowana jest w dniach 19-23.02.2018r. Akcja adresowana jest do:

- osób doświadczające przemocy w rodzinie,
- osób stosujące przemoc w rodzinie,
- świadków przemocy w rodzinie,
- osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie

oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy mieszkańcom, którzy z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.

W załączeniu harmonogram pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Mielcu pod nr telefonu 17 5810293.