Szpital Powiatowy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu p.t. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Mielcu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego. 

Główny cel projektu to poprawa systemu ochrony zdrowia i utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności poprzez wzrost szybkości i skuteczności działań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Budżet projektu przekracza 2 mln zł. 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

  • przebudowę istniejących pomieszczeń SOR na salę zabiegową i wyposażenie w sprzęt, w tym m.in.: zakup aparatów RTG, USG, EKG, respiratorów, defibrylatorów; 
  • modernizację werandy karetek;
  • odnowienie szybu windowego, zamontowanie i uruchomienie nowej windy;
  • odnowienie ścian, sufitu korytarza i klatki schodowej pomiędzy piwnicą i parterem.

Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji i rozwoju szpitala i ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług medycznych. Wejście na SOR zostanie funkcjonalnie powiązane z nowo utworzoną Centralną pobieralnią (Punkt pobrań Laboratorium Analitycznego, punkt pobrań Laboratorium Mikrobiologicznego i punkt pobrań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej). Zmiany mają poprawić dostęp do świadczonych usług i zapewnić komfort pacjentów szpitala.