Międzynarodowy Dzień Radiologii to okazja, by przypomnieć o wielkiej roli, jaką radiologia, w tym nasza szpitalna Pracownia, odgrywa w procesie diagnostycznym. Nie do przecenienia jest również jej waga w profilaktyce. Dziś dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Mielca składa wszystkim Pracownikom Pracowni Radiologii życzenia satysfakcji z pracy i sukcesów. Dziękujemy za codzienny wysiłek, którego rola okazała się wyjątkowa np. w czasie pandemii.