Zarząd Powiatu Mieleckiego

ogłasza

konkurs na stanowisko

Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 618 z późn. zm.).

Treść ogłoszenia do pobrania.