Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca porozumienie zawarte pomiędzy dyrekcją mieleckiego szpitala a związkami zawodowymi. To wyczekiwane przez mieszkańców powiatu porozumienie, które zakończyło spór zbiorowy.

Porozumienie pomiędzy dyrekcją mieleckiego szpitala a działającymi na jego terenie związkami zawodowymi podpisane zostało w piątek, 30 czerwca. Jego najważniejszy punkt dotyczy wzrostu wynagrodzenia, jakie ma wejść w życie od 1 października br. Podwyżkę wysokości 100 zł brutto miesięcznie do podstawy wynagrodzenia otrzymają wszyscy pracownicy (w tym pielęgniarki i położne), których średniomiesięczne wynagrodzenie w 2016 roku było niższe niż przeciętne średniomiesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2016 roku (wynoszące 4277 zł brutto).

- Porozumienie określa również współczynnik pracy w stosunku do personelu niemedycznego, a także wprowadza płacowe działania osłonowe dla pracowników, którzy otrzymaliby wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Strona związkowa zobowiązała się też do umożliwienia dyrekcji szpitala zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez kolejne dwa lata – mówił do obecnych na konferencji lokalnych mediów dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.

Udział w spotkaniu z dziennikarzami wzięli przedstawiciele związków zawodowych lekarzy i techników analityki medycznej. Sygnatariusze piątkowego porozumienia ze strony związków zawodowych (tj. NSZZ Solidarność, Sierpień 80 oraz Związek Pielęgniarek i Położnych) – mimo wystosowanego dwukrotnie zaproszenia od dyrekcji szpitala oraz zobowiązań podjętych podczas negocjacji – nie przybyły na wspólną konferencję.

- Jestem zaskoczony nieobecnością przedstawicieli związków zawodowych, nie wiem czym była ona spowodowana. Wspólnie wypracowaliśmy porozumienie, które powinno uspokoić nastroje i emocje wśród personelu szpitala. Teraz rozpoczynamy w szpitalu etap dużych inwestycji, które niewątpliwie poprawią jakość usług medycznych oraz komfort pacjentów. To właśnie na tych wielomilionowych inwestycjach chcemy się skupić – podkreśla dyrektor Kwaśniewski.

W ostatnich dwóch latach podwyżki dla personelu średniego szczebla w szpitalu zostały przyznane już dwukrotnie a wspomniana powyżej jest kolejną, trzecią już podwyżką wynagrodzeń.