Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i oceny badań molekularnych dla Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu