Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Noworodkowym