Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1- Zadanie nr 9: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
Zadanie nr 10: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym