Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Neurologii/Oddziale Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu