Konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu:

Zadanie nr 1: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ,
Zadanie nr 2: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ łącznie z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ,
Zadanie nr 3: Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze Stacją Dializ.